Jdi na obsah Jdi na menu
 

 


 

 

 


 

Vážení rodiče,

v úterý 7.září 2021, Vás zveme na třídní schůzky k zahájení školního roku 2021/2022. V 15:30 ve svých třídách.

Vstup je umožněn jen s respirátorem!

30.8.2021


Vážení rodiče, 

prázdniny už jsou pomalu za námi, blíží se středa 1. září. Kolektiv školy se připravuje, až Vás bude moci přivítat v novém školním roce 2021/2022. Pro některé bude tento den významnou události. Přejeme novým ale i stávajícím dětem, aby chodily do školky s radostí a s úsměvem. Odnášely si domů spousty zážitků, nových znalostí a  dovedností. Také se těšíme na komunikaci a spolupráci s rodiči a zaměstnanci. To vše je součástí dobrého fungování školy. 

Jak už jsme zvyklí v této době, chci Vás informovat o několika důležitých informací k provozu vzhledem ke covid-19 : 

  • zákonní zástupci vstupují do budovy jen s respirátorem, rodiče se zdržují v budově co nejkratší dobu
  • při vstupu do budovy je každý povinen použít připravenou dezinfekci na ruce
  • osoby s příznakem infekčního onemocnění nemohou do budovy vstoupit
  • MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní po vstupu do ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy

Všem dětem, rodičům a zaměstnancům přeji úspěšný školní rok, trpělivost, spokojenost a pevné nervy. Věřím, že 1. září vykročíme pravou nohou a nastávající školní rok bude pro nás všechny úspěšný.

Mgr. Michaela Řezáčová 

30.8.2021


 

Vážení rodiče,

informuji Vás o novelizaci vyhlášky o školním stravování:

VYHLÁŠKA ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. příloha č.2 ve znění pozdějších předpisů.

 

Touto vyhláškou se mění finanční limity na nákup potravin:

 

Věkové skupiny

rozpis

Finanční limit

Kč/ den/ strávník

Strávníci do 6 let :

přesnídávka

8,00Kč - 11,00Kč

 

oběd

17,00Kč - 30,00Kč

 

svačina

8,00Kč - 11,00Kč

Strávníci 7 – 10 let:

přesnídávka

9,00Kč - 15,00Kč

 

oběd

20,00Kč - 39,00Kč

 

svačina

8,00Kč - 12,00Kč

 

        

                           

od 1.9.2021 se mění cena stravného

dodavatel Mateřské škola Mánesova 3880

 

Děti, které v daném školním roce nepřekročí 7.let : 40,00 Kč

přesnídávka        9,00 Kč

oběd                    23,00Kč

svačina                8,00Kč

 

Děti, které v daném školním roce dovrší 7.let: 43,00Kč

přesnídávka        9,00Kč

oběd                    26,00Kč

svačina                8,00Kč

 

17.8.2021